4% -
قیمت اصلی تومان1.350.000 بود.قیمت فعلی تومان1.290.000 است.
11% -
قیمت اصلی تومان560.000 بود.قیمت فعلی تومان499.000 است.
13% -
قیمت اصلی تومان450.000 بود.قیمت فعلی تومان390.000 است.