8% -
قیمت اصلی تومان17.900.000 بود.قیمت فعلی تومان16.500.000 است.