10% -
قیمت اصلی تومان630.000 بود.قیمت فعلی تومان570.000 است.
9% -
قیمت اصلی تومان750.000 بود.قیمت فعلی تومان680.000 است.
8% -
قیمت اصلی تومان1.200.000 بود.قیمت فعلی تومان1.100.000 است.
4% -
قیمت اصلی تومان1.200.000 بود.قیمت فعلی تومان1.150.000 است.
6% -
قیمت اصلی تومان1.590.000 بود.قیمت فعلی تومان1.499.000 است.