6% -
قیمت اصلی تومان25.500.000 بود.قیمت فعلی تومان24.000.000 است.