13% -
قیمت اصلی تومان4.200.000 بود.قیمت فعلی تومان3.650.000 است.