2% -
قیمت اصلی تومان49.800.000 بود.قیمت فعلی تومان49.000.000 است.
2% -
قیمت اصلی تومان43.700.000 بود.قیمت فعلی تومان42.950.000 است.