2% -
قیمت اصلی تومان42.000.000 بود.قیمت فعلی تومان41.000.000 است.