1% -
قیمت اصلی تومان54.300.000 بود.قیمت فعلی تومان53.800.000 است.