23% -
قیمت اصلی تومان2.800.000 بود.قیمت فعلی تومان2.150.000 است.