16% -
قیمت اصلی تومان3.200.000 بود.قیمت فعلی تومان2.700.000 است.
1% -
قیمت اصلی تومان59.200.000 بود.قیمت فعلی تومان58.500.000 است.