17% -
قیمت اصلی تومان4.990.000 بود.قیمت فعلی تومان4.150.000 است.