9% -
قیمت اصلی تومان6.900.000 بود.قیمت فعلی تومان6.250.000 است.