3% -
قیمت اصلی تومان11.900.000 بود.قیمت فعلی تومان11.500.000 است.