4% -
قیمت اصلی تومان15.500.000 بود.قیمت فعلی تومان14.900.000 است.