6% -
قیمت اصلی تومان15.500.000 بود.قیمت فعلی تومان14.500.000 است.
4% -
ناموجود
قیمت اصلی تومان16.400.000 بود.قیمت فعلی تومان15.800.000 است.