8% -
قیمت اصلی تومان6.300.000 بود.قیمت فعلی تومان5.800.000 است.