3% -
قیمت اصلی تومان44.600.000 بود.قیمت فعلی تومان43.100.000 است.
1% -
قیمت اصلی تومان54.300.000 بود.قیمت فعلی تومان53.800.000 است.