5% -
قیمت اصلی تومان12.500.000 بود.قیمت فعلی تومان11.900.000 است.