5% -
قیمت اصلی تومان21.800.000 بود.قیمت فعلی تومان20.800.000 است.