3% -
قیمت اصلی تومان44.600.000 بود.قیمت فعلی تومان43.100.000 است.