9% -
قیمت اصلی تومان4.150.000 بود.قیمت فعلی تومان3.780.000 است.
8% -
قیمت اصلی تومان3.100.000 بود.قیمت فعلی تومان2.850.000 است.