6% -
ناموجود
قیمت اصلی تومان17.500.000 بود.قیمت فعلی تومان16.500.000 است.
1% -
قیمت اصلی تومان59.200.000 بود.قیمت فعلی تومان58.500.000 است.