8% -
قیمت اصلی تومان3.900.000 بود.قیمت فعلی تومان3.600.000 است.
1% -
قیمت اصلی تومان44.500.000 بود.قیمت فعلی تومان43.950.000 است.