13% -
قیمت اصلی تومان9.600.000 بود.قیمت فعلی تومان8.399.000 است.