6% -
قیمت اصلی تومان15.800.000 بود.قیمت فعلی تومان14.800.000 است.