1% -
قیمت اصلی تومان91.200.000 بود.قیمت فعلی تومان90.500.000 است.