2% -
قیمت اصلی تومان23.900.000 بود.قیمت فعلی تومان23.450.000 است.