4% -
قیمت اصلی تومان25.300.000 بود.قیمت فعلی تومان24.300.000 است.
1% -
قیمت اصلی تومان29.990.000 بود.قیمت فعلی تومان29.550.000 است.