2% -
قیمت اصلی تومان47.500.000 بود.قیمت فعلی تومان46.500.000 است.