6% -
قیمت اصلی تومان13.500.000 بود.قیمت فعلی تومان12.700.000 است.