12% -
قیمت اصلی تومان590.000 بود.قیمت فعلی تومان520.000 است.
8% -
قیمت اصلی تومان1.200.000 بود.قیمت فعلی تومان1.100.000 است.
6% -
قیمت اصلی تومان17.900.000 بود.قیمت فعلی تومان16.900.000 است.