5% -
قیمت اصلی تومان19.500.000 بود.قیمت فعلی تومان18.500.000 است.