7% -
قیمت اصلی تومان9.800.000 بود.قیمت فعلی تومان9.100.000 است.
8% -
ناموجود
قیمت اصلی تومان17.800.000 بود.قیمت فعلی تومان16.390.000 است.