4% -
قیمت اصلی تومان16.900.000 بود.قیمت فعلی تومان16.300.000 است.
3% -
قیمت اصلی تومان19.200.000 بود.قیمت فعلی تومان18.630.000 است.