3% -
قیمت اصلی تومان27.700.000 بود.قیمت فعلی تومان26.800.000 است.